Ny nettside!

Ny nettside på luften!

Nynettside er utrolig kjekt. Nå har vi også fått blogg!

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å bidra med tekster, bilder eller annet. Det setter vi alltid pris på!

HVA ER TILKNYTNINGSOMSORG?

Tilknytningsomsorg baserer seg på et menneskesyn som ser alle mennesker som likeverdige, barn som voksne. Alle mennesker er sosiale, tenkende og følende individer som har krav på å bli sett, hørt og forsøkt forstått.

Nyfødte kommuniserer via gråt og signaler for sult og nærhetsbehov og disse bør man forsøke å fange opp. Barnets selvfølelse og styrking av individet skjer via en selvbekreftelse hvor barnet føler seg hørt, forsøkt forstått og respektert som en likeverdig. En som via kommunikasjon kan endre sin egen situasjon, først via gråt og andre signaler, siden også via språk. For at et barn skal kunne blomstre trenger det en trygg tilknytning til en eller flere omsorgspersoner. Det viktigste er en trygg base og i den første tiden er det en primæromsorgsperson som er denne basen.

Når en slik tilknytning er til stede kan barnet fritt utforske verden, bruke kreftene på vekst og utvikling heller enn på utrygghet. Tilknytningsomorg har som mål å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg nærer og oppfyller barnets behov for tillitsoppbygging, empati og kjærlighet, som skaper et livslangt fundament for sunne, varige relasjoner.

Legg igjen en kommentar