Myten om perfekte foreldre

Man trenger et stort reservelager av psykisk og fysisk energi for å tilfredsstille våre barns behov til enhver tid.

Det er tvilsomt om det finnes foreldre som klarer å tilfredsstille alle sine barns behov kontinuerlig. Noen ganger kan barnets behov overvelde de fleste av oss av mange grunner, tilfeldige, medisinske, sosiale, psykologiske, fysiske, eller materialistiske.

Hovedgrunnen til dette er at ingen foreldrepar er etter naturen ment å sørge for sitt barns behov uten hjelp, naturen har designet menneskene til å leve i flokk og få hjelp og støtte av et fellesskap.

Det er ikke rart vi foreldre i dagens samfunn føler oss overveldet fra tid til annen, noen må sågar klare å være mor, far og storfamilien alene, jeg snakker da om enslige mødre eller fedre. Det er da så utrolig viktig at om vi ikke lever sammen, så holder vi ihvertfall sammen i diskusjonsgrupper, over telefonen og forsøker å bygge opp noe som vi mennesker har misten på veien, vår flokk.

Cecilie Dahl

Inspirert av: Parenting for a peaceful World, Robin Grille

Legg igjen en kommentar