Vår Misjon

Misjon

§Grunnlaget for Tilknytningsomsorg ligger i en erkjennelse av å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd. Tilknytningsomsorg ble stiftet 01.01.2004 og er partipolitisk nøytralt.

§ 1 FORMÅL

Tilknytningsomsorg skal arbeide for å fremme tilknytningsomsorg.

§ 1.1 Opplæringsvirksomhet

Tilknytningsomsorg skal gjennom sin virksomhet hjelpe foreldre og familier til et sunt familieliv gjennom å:

  • Bidra til å gi alle mennesker adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering når det gjelder positivt foreldreskap
  • Bidra til aktiv deltakelse i forum for tilknytningsomsorg
  • Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer lignende virksomheter
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid av Tilknytningsomsorg
  • Være støtte for foreldre i ulike faser av livet.

OPPVEKST

Fremme positivt foreldreskap for en trygg oppvekst

MILJØ

Miljø og oppvekst, et helhetlig tankesett

INFORMASJON

Kunnskap, innsikt og ferdigheter

KONTAKT OSS

Send oss gjerne en tilbakemelding.
STØTTE

OPPLYSNING

TILKNYTNING

MILJØ

OPPDATERING

Siste saker

AVTALE MED MATSENTRALEN

Bergen

NY

MATUTLEVERING

Bergen

Utlevering av overskuddsmat i Bergen

NY