Matulevering

Matutlevering av overskuddsmat

Vihar et ønske om å bistå med hjelp til barnefamilier. Den lille ekstra støtten i matbudsjettet ved å kunne motta overskuddsmat kan gjøre det bittelitt enklere i hverdagen for mange.

I tillegg brenner vi for miljøet og vil gjerne bidra med å minske matsvinn. Vi har derfor inngått avtale med Matsentralen i Bergen hvor vi henter mat en gang i uken som kan hentes hos oss.

SAKEN

Vi er en frivillig virksomhet som siden 2004 har arbeidet for å fremme positiv oppvekst, barns rettigheter og trygge oppvekstvilkår. Når vi fikk muligheten til å bistå ved hjelp av avtale med Matsentralen stilte vi opp så raskt vi kunne. Vi ønsker i første rekke å nå barnefamilier. Gruppen «skjulte fattige», enten over tid eller i perioder i livet er den største gruppen fattige i Norge. Det er familien som må velge handling foran kino, mat fremfor fotballkontigent, middag fremfor fritidsaktiviteter eller annet. Det er helt vanlige mennesker som befinner seg i en litt vanskelig situasjon. Den kan være kortvarig eller langvarig, alvorlig eller bare litt tungt. Vi stiller ingen krav til hvem som kan hente mat hos oss. Vi er bare glade for å kunne bidra til å minske matsvinnet i Norge og samtidig kunne bidra litt til en litt enklere hverdag der det er mulig.

FRIVILLIGHET

Vi ønsker å kunne utvide vårt tilbud i tiden fremover og skal gå til innkjøp av fryseskap/boks og kjøl. Vi skal også på sikt skaffe oss en varebil slik at vi kan nå ut til flere og enklere få hentet maten hos Matsentralen.

Hvis du ønsker å støtte oss setter vi veldig stor pris på det. Vi arbeider frivillig i vår organisasjon og all støtte går uavkortet til prosjektet.

Legg igjen en kommentar