Følelsesmessig respons

Det å forstå og reagere på barnets behov, både følelsesmessige og fysiske, er ganske essensielt for tilknytning til barnet

Når en baby gråter, så er det hennes måte å kommunisere på, og barnet forventer respons. Ved å gi respons til babyen med en gang, bygger man tillit til hverandre; babyen vet at den kan si fra hvis det er noe og at mamma eller pappa vil komme og hjelpe.

Å føle seg forstått og bli tatt på alvor er veldig viktig for selvfølelsen og det å bli trygg på de som er rundt en.
Man kan aldri skjemme bort et barn ved å gi respons når det gråter eller sier ifra om noe! Får barnet til å føle seg viktig.
Å ta opp et gråtende barn handler ikke om å gi barnet noen belønning, men å gi respons til et lite menneske som med sin beste evne prøver å kommunisere sine behov.
Noen babyer er veldig klare på sine behov, mens andre babyer er mer ”diffuse”.
Etter hvert vil man lære seg å kjenne sitt barn og de behovene som er, og husk at følelsesmessige behov er vel så viktige som fysiske!

Når en baby gråter, sjekker man gjerne først de fysiske behovene.
Andre behov er rett og slett det å ha nærhet, føle seg trygg, ro til å sove..
Babyer er veldig sensitive og reagerer fort om foreldre eller andre i nærheten er stressa og utilpass Mange blir bekymret og føler seg ille når en baby gråter, og det er en helt naturlig reaksjon!

Vi er skapt for å reagere på en babys signaler, spesielt når de er så sterke som gråt.
Å lytte til dette og gi respons virker ikke bare positivt på barnet, men også på foreldrene vil bli enda mer sensitiv og lydhør.
Etter hvert vil man kunne lese barnet og oppfatte signaler før de trenger å bli så tydelige som for eksempel gråt.

Å overse et barns signaler og bare la det ligge og gråte, fordi det skal ”lære seg noe” som man gjerne mente i gamle dager, skaper kun frustrasjon og babyer som ofte må ligge og gråte for seg selv vil til slutt gi opp og resignere.
Samtidig vil det gjøre deg mindre sensitiv og lydhør ovenfor barnets behov.

Vær oppmerksom på typiske metoder som oppmuntrer til avvenning og det å skulle lære seg å bli selvstendig:
Det kan være lurt å ha litt svak hørsel når man etter hvert får med seg velmente råd om hvordan man skal få babyen til å sovne av seg selv, hvorfor de ikke må skjemmes bort med å bli båret for mye eller få respons med en gang de gråter osv.
Relativt enkle metoder som skal få bort såkalte uvaner og vaner hos barnet selger godt, men er veldig omdiskutert.
Ut ifra et tilknytningsomsorg syn er det direkte skadelig.
Å lytte til hjertet og gjøre det som faller seg naturlig og føles bra, og samtidig se at et barn trives med det, fungerer som regel alltid best

Eldre barn

Eldre barn som har fått verbalt språk kan uttrykke behov på en helt annen måte enn hva babyer kan Viktig å møte disse og bruke anerkjennende kommunikasjon.
Ved å gi respons og sette ord på følelser vil barna etter hvert bli flinke til dette selv og kan lettere gi uttrykk for hva de trenger- noe som igjen gjør det lettere og forstå hverandre. Aksepter alle uttrykk, også de som man kanskje er vant til å skjule; som sinne og frustrasjon Barn tenger å vite at de er elsket for den de er med alle de sider og følelser som følger med.

Legg igjen en kommentar