Å være foreldre

Hva er tilknytningsomsorg?

Tilknytningsomsorg baserer seg på et menneskesyn som ser alle mennesker som likeverdige, barn som voksne. Alle mennesker er sosiale, tenkende og følende individer som har krav på å bli sett, hørt og forsøkt forstått.

Hvorfor er det så viktig å fremme tilknytningsomsorg?

Det at barn og voksne er likeverdige betyr likevel ikke det samme som at voksne ikke skal være rollemodeller og veiledere for barn. Tilknytningsomsorg er ikke det samme som fri barneoppdragelse. Alle familier er ulike og det er også barn og sammensetningen av familier. Metoder og hjelpemidler kan være en pekepinn og en fin måte å gjenfinne balanse på hvis man føler seg litt kjørt inn i et blindspor slik det gjerne ofte er lett for med litt større barn. Det er da veldig fint å kunne finne tilbake til noen grunntanker om hva som gir best harmoni og hvordan man får den responsen man ønsker både fra voksne og barn.

Det finnes mye forskning rundt tilknytning og tilknytningsproblematikk. Dette er noe vi tar hensyn til og vi bruker relevant kunnskap til endringsprosesser i forhold til hvordan vi ser på og forholder oss til barn. Barn er egne individer, de skal vokse og trives, ikke formes og modelleres i vårt bilde. Når et barn har høy trivsel kommer også læring lettere til barnet. Da kan barnet modnes i sin egen takt og man finner lettere en balanse mellom læring og det å finne seg selv.

Tilknytningsomsorg er ikke noe nytt fenomen, men det er mer definert de siste årene og tilknytningsomsorg er et relativt nytt begrep i Norge.  Mange som føler lettelse og ren glede når de endelig finner likesinnede som praktisere mye av det samme de gjør, uten at man nødvendigvis har lest seg til det- men bare har gjort det som hele tiden har falt seg naturlig!
Men at dette allikevel har føltes annerledes i fht mange andre og hvordan man kanskje blir møtt via helsestasjonen, andre i familien, venner osv
Mange nettsteder som omhandler tilknytningsomsorg og hva det står for, man kan finne variasjoner, men en ting er uansett samlende for dem alle:
TILKNYTNING til barnet, skape nære bånd, lytte til barnet og stole på seg selv som forelder.

Enhver familie må finne ut av hva som fungerer best for sitt barn og seg selv.

Å bære barn forsterker for eksempel nærheten til barnet og man vil lettere fange opp signaler som sult, og derfor kan det bli enklere å amme barnet og skape en god start der. Samsoving gjør det igjen lettere å nattamme og man får også mye trygghet og nærhet om natten. Å bære barnet og samsove er også for mange fedre en god måte å skape tilknytning på, side mange fedre gjerne er borte noen timer om dagen og heller ikke får den spesielle kontakten som ammende mødre får.

Man finner mange gode opplevelser på veien til en bedre tilknytning til barnet, samt det å stole på seg selv og bli bedre kjent med barnet sitt og sin egen rolle som forelder.

Et barn med trygg tilknytning blir en tryggere tenåring og en trygg voksen.

 

Gi barnet ditt den beste starten i livet!

Legg igjen en kommentar