Tilknytningsomsorg og trygg oppvekst

HOVED

MISJON

Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst.

STØTTE

OPPVEKST

OPPLYSE

INFORMERE

TILKNYTNING

MILJØ

TILKNYTNINGSOMSORG

Åpningstider

Henvendelser pr mail blir besvart også om kvelden når det er mulig. Telefon helst på dagtid.

MAN - FRE :
9:00 - 17:00
TELEFON:
928 78 350
E-POST :
kontakt@vidi.no
VIL DU STØTTE?

Tusen takk!

Vi samler nå inn midler for å anskaffe fryseboks og kjølerom til vårt matutleveringsarbeid.

Vi setter stor pris på all støtte.

TILKNYTNINGSOMSORG

Åpningstider

Henvendelser pr mail blir besvart også om kvelden når det er mulig. Telefon helst på dagtid.

MAN - FRE :
9:00 - 17:00
TELEFON:
928 78 350
E-POST :
post@tilknytningsomsorg.no
VIL DU STØTTE?

Tusen takk!

Vi samler nå inn midler for å anskaffe fryseboks og kjølerom til vårt matutleveringsarbeid.

Vi setter stor pris på all støtte.

HVA ER

TILKNYTNINGS

OMSORG

Tilknytningsomsorg baserer seg på et menneskesyn som ser alle mennesker som likeverdige, barn som voksne. Alle mennesker er sosiale, tenkende og følende individer som har krav på å bli sett, hørt og forsøkt forstått

Når en sunn tilknytning er til stede kan barnet fritt utforske verden, bruke kreftene på vekst og utvikling heller enn på utrygghet. Tilknytningsomorg har som mål å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd. Tilknytningsomsorg nærer og oppfyller barnets behov for tillitsoppbygging, empati og kjærlighet, som skaper et livslangt fundament for sunne, varige relasjoner.

OPPNÅDDE

MÅLSETNINGER

NETTSIDE LANSERT

15.12.2003

Norges første nettsted for tilknytningsomsorg

DATO

FORUM LANSERT

02.02.2004

Norges første forum for tilknytningsomsorg

DATO

MEDLEMMER

457

Oppnådd medlemstall første år

Medlemmer

FACEBOOK

12.06.2009

Tilknytningsomsorg får facebook gruppe

Sosialt

AVTALE MED MATSENTRALEN

16.01.2018

Tilknytningsomsorg får avtale med Matsentralen i Bergen for henting av overskuddsmat.

DATO

MATUTLEVERING

19.01.2018

Tilknytningsomsorg starter matutlevering av overskuddsmat i Bergen.

DATO

6

KJERNESAKER

100

FRIVILLIGE

894

MEDLEMMER

384 339

INNLEGG I FORUM

NYHETER OG INFORMASJON

BLOG

TILKNYTNINGSOMSORG

TEMA

Nyhetsbrev

Velkommen til å melde deg på vårt nyhetsbrev.