onsdag, 12 desember 2012 15:48

Advarer mot Skrikekurer

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)
Skrikekur Skrikekur

Forlat ikke et gråtende barn

Psykolog Sissel Unger og pedagog Anne Carling advarer småbarnsforeldre mot å bruke dr. Ferbers søvnmetode - også kalt "skrikemetoden". - Metoden er helt uforenlig med moderne spedbarnspsykologi, sier Unger og Carling.

Omstridt søvnmetode.

Psykolog Sissel Unger (t.h.) og spesialpedagog Anne Carling er sterkt kritiske til å bruke en søvnmetode som går ut på å legge spedbarn på eget rom og la det gråte seg i søvn. - Det er viktig å være hos barnet til det sover godt, sier Unger og Carling.

Psykolog Sissel Unger og spesialpedagog Anne Carling har i ti år drevet "MIDTIMELLOM - Forebyggende senter for småbarnsfamilier", og hjulpet mange store og små med søvnvansker. Hun presiserer for babyprat at midtimellomklinikken er mye mer enn bare søvn, men hun føler likevel at det er veldig stort fokus på akkurat dette temaet. De to erfarne terapeutene, som begge tidligere arbeidet ved Barneklinikken på Rikshospitalet, advarer sterkt mot å bruke den såkalte "skrikemetoden" som er utviklet i nyere tid av dr. Richard Ferber ved søvnlaboratoriet i Boston, selv om dette egentlig er en meget eldre søvnmetode.

- Gjennom årene har vi tatt i mot veldig mange fortvilte foreldre som har prøvet denne metoden. Skal metoden virke, må den gjennomføres konsekvent i flere dager og netter etter hverandre. Barnet ligger i sengen og gråter så lenge at det til slutt sovner i ren utmattelse, sier Unger og Carling, som har grunnleggende innvendinger:

Metoden er helt uforenlig med moderne spedbarns- og småbarnspsykologi. Spedbarnets språk er gråt.

Oppbygging av tillit, trygghet og et godt selvbilde er spedbarnspsykologiens viktigste fundamenter. Disse behovene blir nærmest motarbeidet ved denne disiplinære, adferdsterapeutiske metoden.

Det strider mot den menneskelige natur at nybakte foreldre skal stå utenfor døren til sine spedbarn og høre dem skrike.

Metoden er helt ulogisk. Eksempelvis ved at mor går inn, og så sier at hun er der, for så i neste øyeblikk å forsvinne ut døren igjen. Barn opp til 3 års alder har problemer med å forstå at mennesker de ikke ser eksisterer.

Det spørres sjelden etter mulige årsaker til søvnproblemene.
- I praksis har vi opplevd at foreldre som kommer til oss har fått en oppskrift på hvordan de skal gå frem, men inni seg har de kjent at dette ikke er riktig følelsesmessig hverken for dem eller for barnet, sier Unger.
Usikre foreldre - Vi har også erfaring med at foreldre som har brukt Ferber-metoden har lykkes en tid, men så oppstår søvnforstyrrelser igjen, sier Carling.

- Når vi skal møte en familie som ikke sover, vil vi alltid ha begge foreldrene til stede (dersom de er to), og de skal komme uten barn. Vi snakker aldri over hodet på barnet uansett alder, sier Carling og Unger.

- Vi begynner alltid med en kartlegging av svangerskap og fødsel, og foreldrenes forhold til egen søvn. Gjennom kartleggingen prøver vi å finne årsaker til søvnproblemene. Ofte er det tre årsaker som utpeker seg: manglende rutiner, usikre foreldre som gjennom sin usikkerhet også skaper uro hos barnet. Ofte kan det også være at barnet av ulike årsaker kan ha hatt en vanskelig start på livet gjennom for eksempel en traumatisk fødsel. Kilder; Sissel Unger Midtimellom, Aftenposten


Mer i denne kategorien « Forebygg krybbedød

Tilknytningsomsorg

"Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst"
Målsetning
Grunnlaget for Tilknytningsomsorg ligger i en erkjennelse av å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg ble stiftet 01.01.2004 og er partipolitisk nøytralt.
§ 1 FORMÅL

Tilknytningsomsorg skal arbeide for å fremme tilnytningsomsorg.

§ 1.1 Opplæringsvirksomhet

Tilknytningsomsorg skal gjennom sin virksomhet hjelpe foreldre og familier til et sunt familieliv gjennom å:

  • Bidra til å gi alle mennesker adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering når det gjelder positivt foreldreskap
  • Bidra til aktiv deltakelse i forum for tilknytningsomsorg
  • Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer lignende virksomheter
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid av Tilknytningsomsorg

Nytt og Nyttig

 

 

Finn oss på facebook

 

I samarbeid med

dindoula

 Tilknytningspedagogene  

 


Sidene er levert av Vidi AS | Tilknytningsomsorg.no en frivillig organisasjon