torsdag, 21 juni 2012 08:45

Forebygg krybbedød

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

 

Viktig

Plutselig, uventet spedbarnsdød inntreffer sjelden, og aller sjeldnest i første levemåned og etter et halvt års alder.

Selv med dagens kunnskap blir man ofte sittende uten noe svar på hvorfor akkurat dette barnet døde. Kanskje hadde barnet en medfødt svakhet som virket sammen med andre faktorer?

Spedbarn er spesielt sårbare i to til fire måneders alderen. På den tiden skjer det normalt store endringer i evnen til å regulere hjerte- og pusteaktiviteten.

  • la barnet sove på ryggen
  • ikke røyke
  • unngå for varmt sovemiljø
  • gi barnet morsmelk
  • la barnet sove i samme rom som deg, innen hørevidde
  • unngå å dele seng med barnet hvis du er røyker, er påvirket av sløvende stoffer, har vannseng eller svært bløtt underlag, du er syk eller betydelig overvektig.
Mer om samsoving

Noen trekk går likevel oftere igjen ved krybbedød: Det er typisk - med mange unntak - at barnet finnes livløst utpå morgensiden, om vinteren, en weekend, og at det på forhånd har vært :

- litt ute av lage, ofte med en virusinfeksjon. Det ligger på magen, kanskje med teppe eller dyne over hodet og er varmt kledd, ikke sjelden med lue innendørs. Barnet ble kanskje født for tidlig og/eller var undervektig ved fødselen. I forhold til gjennomsnittet er det vanligere at moren er ung, enslig, røyker, har ammet kort tid og har barn fra før.

 

- En viktig medvirkende årsak til krybbedød var gjennom mange år vanen med å legge spedbarn til å sove på magen. Så kom kampanjen i 90-årene for å la barna sove på siden eller helst på ryggen. Etter at spedbarna igjen ble lagt på rygg er antallet krybbedøde kraftig redusert. I 1996 døde 38 norske barn i krybbedød mot 151 i 1989.

- Noe av nedgangen skyldes nok også at røyking blant gravide gikk betydelig ned i 90-årene. Nest etter mageleie er tobakksrøyking den største kjente risikofaktoren for krybbedød. Både det at mor røyker under graviditeten og tobakksrøyk i spedbarnets omgivelser er farlig. En lang rekke undersøkelser viser fra en dobling til en seks-dobling av risikoen hos barn av røykere. Det er en lett økt risiko for gjentagelse i familier som tidligere har mistet et barn i krybbedød. Det er usikkert om dette skyldes miljøfaktorer, arvelig anlegg, eller et samspill mellom begge deler. Barn som ikke får morsmelk har også en litt høyere risiko. Det samme gjelder tvillinger.

Sove sammen eller ikke?

I den senere tid ringer forskrekkede foreldre: «Stemmer det at vi ikke må sovne med barnet i sengen?» Bakgrunnen for det er at fagfolk har gått ut med dette rådet fordi flere undersøkelser har vist at krybbedød forekommer noe oftere ved samsoving. Det som ofte ikke kommer frem, er at dette i hovedsak ser ut til å gjelder for røykere. Det ble slått alarm da det viste seg at barn av fargede kvinner i USA og New Zealand hadde økt risiko for krybbedød. Dette var folkegrupper som tradisjonelt hadde sovet med barna sine, og man trodde først at samsovingen kunne være grunnen. Så viste det seg imidlertid at disse underpriviligerte gruppene røykte mye mer og hadde dårligere levekår enn gruppene de ble sammenlignet med.

I land der det er vanlig at mor har barnet inntil kroppen sin dag og natt skal krybbedød forekomme svært sjelden. I industrialiserte samfunn som USA har normen lenge vært at spedbarnet skal sove alene. I slike land kan det tenkes at en del av dem som fraviker slike aksepterte normer og sover sammen med barnet, gjør det på grunn av fattigdom, sløvhet på grunn av misbruk av alkohol, narkotika eller medikamenter, omsorgssvikt osv. Det er varierende i hvilken grad slike faktorer kommer frem i forskningsrapportene.

Undersøkelser fra kulturer der mor deler seng med barnet, men praktisk talt aldri røyker, viser lav forekomst av krybbedød. Det gjelder f.eks. japanere, Hong Kong-kinesere, folk fra Bangladesh og Stillehavsøyene. Også i en fellesstudie av krybbedød i Norge, Sverige og Danmark, ledet av Medisinsk fødselsregister, er det påvist at økt risiko ved samsoving bare gjelder når mor er røyker. Les mer på mozon.no

(Kilde: Mamma for første gang av Gro Nylander, Gyldendal FAKTA. Bearbeidet av mozon.no).

Tilknytningsomsorg

"Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst"
Målsetning
Grunnlaget for Tilknytningsomsorg ligger i en erkjennelse av å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg ble stiftet 01.01.2004 og er partipolitisk nøytralt.
§ 1 FORMÅL

Tilknytningsomsorg skal arbeide for å fremme tilnytningsomsorg.

§ 1.1 Opplæringsvirksomhet

Tilknytningsomsorg skal gjennom sin virksomhet hjelpe foreldre og familier til et sunt familieliv gjennom å:

  • Bidra til å gi alle mennesker adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering når det gjelder positivt foreldreskap
  • Bidra til aktiv deltakelse i forum for tilknytningsomsorg
  • Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer lignende virksomheter
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid av Tilknytningsomsorg

Nytt og Nyttig

 

 

Finn oss på facebook

 

I samarbeid med

dindoula

 Tilknytningspedagogene  

 


Sidene er levert av Vidi AS | Tilknytningsomsorg.no en frivillig organisasjon