tirsdag, 16 juli 2013 16:30

Myten om perfekte foreldre

Ranger denne artikkelen
(1 Stemme)

Man trenger et stort reservelager av psykisk og fysisk energi for å tilfredsstille våre barns behov til enhver tid.

Det er tvilsomt om det finnes foreldre som klarer å tilfredsstille alle sine barns behov kontinuerlig. Noen ganger kan barnets behov overvelde de fleste av oss av mange grunner, tilfeldige, medisinske, sosiale, psykologiske, fysiske, eller materialistiske.

Hovedgrunnen til dette er at ingen foreldrepar er etter naturen ment å sørge for sitt barns behov uten hjelp, naturen har designet menneskene til å leve i flokk og få hjelp og støtte av et fellesskap.

Det er ikke rart vi foreldre i dagens samfunn føler oss overveldet fra tid til annen, noen må sågar klare å være mor, far og storfamilien alene, jeg snakker da om enslige mødre eller fedre. Det er da så utrolig viktig at om vi ikke lever sammen, så holder vi ihvertfall sammen i diskusjonsgrupper, over telefonen og forsøker å bygge opp noe som vi mennesker har misten på veien, vår flokk.

Cecilie Dahl

Inspirert av: Parenting for a peaceful World, Robin Grille

Tilknytningsomsorg

"Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst"
Målsetning
Grunnlaget for Tilknytningsomsorg ligger i en erkjennelse av å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg ble stiftet 01.01.2004 og er partipolitisk nøytralt.
§ 1 FORMÅL

Tilknytningsomsorg skal arbeide for å fremme tilnytningsomsorg.

§ 1.1 Opplæringsvirksomhet

Tilknytningsomsorg skal gjennom sin virksomhet hjelpe foreldre og familier til et sunt familieliv gjennom å:

  • Bidra til å gi alle mennesker adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering når det gjelder positivt foreldreskap
  • Bidra til aktiv deltakelse i forum for tilknytningsomsorg
  • Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer lignende virksomheter
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid av Tilknytningsomsorg

Nytt og Nyttig

 

 

Finn oss på facebook

 

I samarbeid med

dindoula

 Tilknytningspedagogene  

 


Sidene er levert av Vidi AS | Tilknytningsomsorg.no en frivillig organisasjon