Foreldre

Artikler om det  å være foreldre.  Hvordan er det å leve med en nyfødt eller småbarn og er det trygt å samsove?  

onsdag, 24 april 2013 23:13

Om å være seg selv

I dagens samfunn hører man ofte - jeg er 100% meg selv. Man kan også si til barn - du må bare være deg selv, så går det bra. Hva er så dette "meg selv" som barnet skal være, eller vi voksne? Det finnes nemlig ikke noe "selv" uten samfunnet rundt barnet, familien, skole og andre sosialiseringsarenaer. Selvet skapes av forventninger til barnet og av reaksjoner fra omverdenen. Avhengig av hvem barnet lever med, hvilke sosiale grupper barnet tilhører formes selvet.

Det er hvert samfunns egne regler for hva som er "rett og galt" og hva som er sosialt akseptabelt som former hvem vi er. Uten gruppen eller samfunnet har vi ikke et "basalt selv". Vi er avhengig av tilbakemeldinger og reaksjoner på det vi gjør og sier for å bli formet som det vi ser på som mennesker med moral og etikk, med gode verdier eller i motsatt tilfelle - dårlige verdier. Men hva er dårlige verdier for et barn? Hvis barnet vokser opp i en familie med mye banning og kjeft, slag og spark, og så dette barnet begynner på skole.

I barnets øyne er dette det korrekte, den normale omgangsform og er helt avhengig av vår riktige reaksjon på barnets hittill tillærte "selv". Kun via å være gode eksempler, å trygge, å gi reaksjoner som ikke skaper sinne og frykt kan vi endre barnets oppfatning av sitt "selv". Hvis vi reagerer med sanksjoner og sinne vil barnet trekke seg tilbake til det som ansees som "trygt" - nemlig det første selvet og gruppen det tilhører. Man kan ha mange forskjellige "selv".Vi har alle mange lag med individualisme som kommer til uttrykk på forskjellige arenaer. Alle er tillært og alle bruker vi for å nære "selvet". Det fantastiske med å vite dette er at vi da vet at alle barn kan bli akkurat det de ønsker. Ingen er "tapt" selv om de har lært et dårlig utgangspunkt for det sosiale samfunnet. Man trenger bare nye, gode forbilder som kan hjelpe et barn som er "lost" til å klare seg bedre i verden.

Jeg håper vi alle klarer å huske på dette når vi ser barn som ikke oppfører seg slik vi ser på som sosialt akseptabelt. Og til barn som allerede har et godt utgangspunkt - det kan være like forvirrende i verden for dem. Ikke be dem være seg selv - lær dem å akseptere at andre kan ha andre meninger, la dem være tilpasningsdyktige og lyttende. La dem få mulighet til å formes av sin nye "gruppe".

Cecilie Dahl

tirsdag, 23 april 2013 12:43

Amming

Amming er viktig og utover det å gi babyen mat så gir amming mye nærhet og trygghet for et lite barn

Det skaper et helt spesielt bånd mellom mor og barn og tilfredstiller mange behov amming produserer bl a hormoner som får mor til å være mer avslappet og tålmodig, samt styrke morsfølelsen og dermed tilknytningen il barnet.
mangan er et mineral som gjerne gis til griser for å styrke tilknytningen til avkommet sitt (altså ”få” morsfølelse) og for å hjelpe til på melkeproduksjonen ;-).
Morsmelk er også spesielt tilpasset barnet.
Siden morsmelk fordøyes fort og babyer har små mager, så vil de gjerne ha mat ofte, noe som er helt naturlig og normalt.
mange kan bli litt oppgitt over hvor mye amming egentlig krever! Men gi det tid og følg barnets behov- ikke stress med klokke eller tidsskjemaer, men la barnet vise vei.
amming om natten er også viktig for å opprettholde melkeproduksjonen og tilføre viktige antistoffer til barnet.

tirsdag, 23 april 2013 10:14

Barnesentrert hverdag

Om å unngå en barnesentrert hverdag

I samspillet mellom foreldre og barn er det viktig å være lydhør og å tilfredsstille barnets behov. Likevel betyr det paradoksalt ikke at man setter barnet i sentrum, mener Jean Liedloff.

Barn lærer seg gjennom å se på Barn vil lære seg hvordan man oppfører seg og gjør det gjennom å se og høre på andre individer. Når en forelder vender seg mot barnet og gjør barnet til sentrum, berøves barnet denne opplevelsen.

Jean Liedloff skriver:

Et lite barn har behov for å være tilstede i et annet menneskets aktive liv, i stadig fysisk kontakt og stimulert av mange av de erfaringer som det kommer til å ta del i senere i livet. Hans eller hennes rolle i omsorgspersonens favn er passiv, med alle sansene våkne. Han kan nå og da glede seg av direkte oppmerksomhet, kyss, bli kitlet, kastet opp i luften, etc. Men hans hovedoppgave er å være vitne til handlinger utført av den voksne eller barnet som tar vare på ham, til omsorgspersonens samspill med andre og til hva som skjer i miljøet rundt dem. Denne informasjonen forbereder barnet til å ta sin plass blandt andre mennesker gjennom at barnet lærer seg å forstå hva de gjør.
mandag, 22 april 2013 21:54

Livets første dager

Den nyfødte

Etter mange måneders ventetid føles fødselen som et høydepunkt, men det er den i virkeligheten ikke. Du har ikke ventet på føde, men på å få en baby. Nå er hun her, smerten er over, men det er ikke noen mulighet for en hvilepause. Å bli foreldre innebærer også at man må være foreldre.
Vent ikke for mye av dere selv disse første, forvirrete dagene. Dere må alle tre gjennomgå en omfattende tilpasningsprosess.

Om en måneds tid vil dere ha forandret dere, og dere vil føle og handle på en helt annen måte. Babyen vil finne seg til rette med sitt nye liv, og dere vil falle til ro i foreldrerollen.
De fleste foreldre ser tilbake på denne tiden som følelsesmessig intens og forvirrende. Man opplever alt så sterkt: lyst og smerte, ansvar og stolthet, selviskhet og uselviskhet. Du er fremdeles dødsens trett. Din hormonbalanse er forstyrret, melken er verken rikelig tilstede eller helt uteblitt. Kroppen prøver å komme i balanse igjen.

Tilknytningsomsorg

"Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst"
Målsetning
Grunnlaget for Tilknytningsomsorg ligger i en erkjennelse av å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg ble stiftet 01.01.2004 og er partipolitisk nøytralt.
§ 1 FORMÅL

Tilknytningsomsorg skal arbeide for å fremme tilnytningsomsorg.

§ 1.1 Opplæringsvirksomhet

Tilknytningsomsorg skal gjennom sin virksomhet hjelpe foreldre og familier til et sunt familieliv gjennom å:

  • Bidra til å gi alle mennesker adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering når det gjelder positivt foreldreskap
  • Bidra til aktiv deltakelse i forum for tilknytningsomsorg
  • Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer lignende virksomheter
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid av Tilknytningsomsorg

Nytt og Nyttig

 

 

Finn oss på facebook

 

I samarbeid med

dindoula

 Tilknytningspedagogene  

 


Sidene er levert av Vidi AS | Tilknytningsomsorg.no en frivillig organisasjon