tirsdag, 23 april 2013 12:43

Amming

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Amming er viktig og utover det å gi babyen mat så gir amming mye nærhet og trygghet for et lite barn

Det skaper et helt spesielt bånd mellom mor og barn og tilfredstiller mange behov amming produserer bl a hormoner som får mor til å være mer avslappet og tålmodig, samt styrke morsfølelsen og dermed tilknytningen il barnet.
mangan er et mineral som gjerne gis til griser for å styrke tilknytningen til avkommet sitt (altså ”få” morsfølelse) og for å hjelpe til på melkeproduksjonen ;-).
Morsmelk er også spesielt tilpasset barnet.
Siden morsmelk fordøyes fort og babyer har små mager, så vil de gjerne ha mat ofte, noe som er helt naturlig og normalt.
mange kan bli litt oppgitt over hvor mye amming egentlig krever! Men gi det tid og følg barnets behov- ikke stress med klokke eller tidsskjemaer, men la barnet vise vei.
amming om natten er også viktig for å opprettholde melkeproduksjonen og tilføre viktige antistoffer til barnet.

Man hører ofte om alle begrensninger man skal ha i fht amming; ikke la barnet sovne til puppen, ikke amme for ofte om natten, slutte med nattmat ved 6 mnd osv-lista er egentlig ganske lang.
det viktigste er å følge babyens behov og spørre seg selv; hva er i grunnen naturlig? Hva er normalt?
Å sovne til puppen er kanskje den mest effektive sovemedisin som noen gang er oppfunnet, og det gir rom for å roe ned og slappe av før man gir seg hen til nattesøvnen.
tenke litt over egne forventinger til barnet, la det selv vise vei for hva det trenger også med tanke på hvor lenge man vil/ skal amme.
WHO anbefaler amming i minst 2 år- kanskje ikke så normalt lengre, men det er derimot helt naturlig mange praktiserer selvavvenning og lar barnet vise vei for når det vil slutte å amme og det blir en en prosess som styres av barnet, men det er jo også viktig at man selv føler seg vel med det hele Det er mye god hjelp i Ammehjelpen hvis man trenger tips og råd!

Flaske:

hvis man ikke kan amme, så hjelper det mye å gi flaske på en så nær måte som mulig holde barnet inntil seg, kose og ta seg tid.
her kan det også være lurt å la barnet vise vei for når det er sultent og ikke måtte følge et rigid flaske skjema, men barn som får flaske får som regel en litt annen spise syklus enn barn som får morsmelk.
man kan være en like god og tilknyttet forelder selv om barnet ikke ammes! .

 

Tilknytningsomsorg

"Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst"
Målsetning
Grunnlaget for Tilknytningsomsorg ligger i en erkjennelse av å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg ble stiftet 01.01.2004 og er partipolitisk nøytralt.
§ 1 FORMÅL

Tilknytningsomsorg skal arbeide for å fremme tilnytningsomsorg.

§ 1.1 Opplæringsvirksomhet

Tilknytningsomsorg skal gjennom sin virksomhet hjelpe foreldre og familier til et sunt familieliv gjennom å:

  • Bidra til å gi alle mennesker adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering når det gjelder positivt foreldreskap
  • Bidra til aktiv deltakelse i forum for tilknytningsomsorg
  • Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer lignende virksomheter
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid av Tilknytningsomsorg

Nytt og Nyttig

 

 

Finn oss på facebook

 

I samarbeid med

dindoula

 Tilknytningspedagogene  

 


Sidene er levert av Vidi AS | Tilknytningsomsorg.no en frivillig organisasjon