Blogg

meg eier ingenDet raser en kamp i samfunnet, kampen mot barnevernet som institusjon. Det hele kan fremstå som absurd for utenforstående da det å kjempe mot et "barne - vern" automatisk fremstår feil i de flestes ører. Nå har jeg fulgt med en gruppe på nett over tid og observert hvor mye fortvilelse og sorg det er blant norske foreldre, hvor mye sinne og hat, hvor mange rasende pappaer og mammaer som har behov for å snakke, få hjelp. Hva som er tilfelle i deres enkeltsaker er nok veldig forskjellig men man trenger ikke å vite hva som ligger til grunn for å forstå at systemet slik det er i dag ikke fungerer slik det skal. Dialogen fungerer ikke slik den skal. Tiltakene funger ikke bra nok og mennesker blir gående uten svar, uten ro, uten fred. For ikke å snakke om barna som er inne i bildet. Hva gjør dette med barna?

Jeg har nettopp lest boken: "Meg eier ingen" av Åsa Linderborg. En fortelling om oppveksten alene med sin pappa, som arbeider som herder på metallverket i Vesterås i Sverige. Han har verdens fineste blomster på balkongen, men starter dagen med å kaste opp gårsdagens øl. Han setter av Åsa i mørket utenfor barnehagen så hun kan vente der til de åpner. Og hun synes han er verdens beste pappa. 

tirsdag, 16 juli 2013 16:30

Myten om perfekte foreldre

Man trenger et stort reservelager av psykisk og fysisk energi for å tilfredsstille våre barns behov til enhver tid.

Det er tvilsomt om det finnes foreldre som klarer å tilfredsstille alle sine barns behov kontinuerlig. Noen ganger kan barnets behov overvelde de fleste av oss av mange grunner, tilfeldige, medisinske, sosiale, psykologiske, fysiske, eller materialistiske.

Hovedgrunnen til dette er at ingen foreldrepar er etter naturen ment å sørge for sitt barns behov uten hjelp, naturen har designet menneskene til å leve i flokk og få hjelp og støtte av et fellesskap.

Det er ikke rart vi foreldre i dagens samfunn føler oss overveldet fra tid til annen, noen må sågar klare å være mor, far og storfamilien alene, jeg snakker da om enslige mødre eller fedre. Det er da så utrolig viktig at om vi ikke lever sammen, så holder vi ihvertfall sammen i diskusjonsgrupper, over telefonen og forsøker å bygge opp noe som vi mennesker har misten på veien, vår flokk.

Cecilie Dahl

Inspirert av: Parenting for a peaceful World, Robin Grille

tirsdag, 16 juli 2013 16:18

Om uttrykket - være deg selv..

I dagens samfunn hører man ofte - jeg er 100% meg selv. Man kan også si til barn - du må bare være deg selv, så går det bra. Hva er så dette "meg selv" som barnet skal være, eller vi voksne? Det finnes nemlig ikke noe "selv" uten samfunnet rundt barnet, familien, skole og andre sosialiseringsarenaer.

Selvet skapes av forventninger til barnet og av reaksjoner fra omverdenen. Avhengig av hvem barnet lever med, hvilke sosiale grupper barnet tilhører formes selvet. Det er hvert samfunns egne regler for hva som er "rett og galt" og hva som er sosialt akseptabelt som former hvem vi er.

Jeg sitter og hører på en forelesning i psykologi. Den omhandler en blanding av sosialisering og psykologisk effekt av oppvekstvilkår.

Først er jeg enig, og overrasket. Det er utført en studie i USA hvor de gjennom en årrekke har testet hvor mange ord barn hører fra 8-36 mnd alder og som dermed former deres eget orforråd. Barn av høyt utdannede foreldre får i denne perioden høre 30 milliarder ord. Barn av lave samfunnslag ned mot 1 milliard.

Foreleseren uttaler så - Heldigvis har vi barnehagen fra ett år for å rette opp i denne urettferdigheten og forskjellen.

Først tenker jeg - kanskje han har rett i det. Så tenker jeg... men har han det?

Tilknytningsomsorg

"Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst"
Målsetning
Grunnlaget for Tilknytningsomsorg ligger i en erkjennelse av å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg ble stiftet 01.01.2004 og er partipolitisk nøytralt.
§ 1 FORMÅL

Tilknytningsomsorg skal arbeide for å fremme tilnytningsomsorg.

§ 1.1 Opplæringsvirksomhet

Tilknytningsomsorg skal gjennom sin virksomhet hjelpe foreldre og familier til et sunt familieliv gjennom å:

  • Bidra til å gi alle mennesker adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering når det gjelder positivt foreldreskap
  • Bidra til aktiv deltakelse i forum for tilknytningsomsorg
  • Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer lignende virksomheter
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid av Tilknytningsomsorg

Nytt og Nyttig

 

 

Finn oss på facebook

 

I samarbeid med

dindoula

 Tilknytningspedagogene  

 


Sidene er levert av Vidi AS | Tilknytningsomsorg.no en frivillig organisasjon