tirsdag, 21 mai 2013 00:00

Å gi alle barn det samme utgangspunktet sosialt og mentalt - elitistisk eller rettferdig?

Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Jeg sitter og hører på en forelesning i psykologi. Den omhandler en blanding av sosialisering og psykologisk effekt av oppvekstvilkår.

Først er jeg enig, og overrasket. Det er utført en studie i USA hvor de gjennom en årrekke har testet hvor mange ord barn hører fra 8-36 mnd alder og som dermed former deres eget orforråd. Barn av høyt utdannede foreldre får i denne perioden høre 30 milliarder ord. Barn av lave samfunnslag ned mot 1 milliard.

Foreleseren uttaler så - Heldigvis har vi barnehagen fra ett år for å rette opp i denne urettferdigheten og forskjellen.

Først tenker jeg - kanskje han har rett i det. Så tenker jeg... men har han det?

Skal vi alle formes og støpes i samme mal, er ikke dette en veldig elitistisk tankemåte. Det er noe som stritter i meg og jeg er ikke helt sikker på hva det er. Har de målt på andre ting enn ord, har de målt på ferdigheter, hva barn av lavere samfunnslag får med seg av erfaringer som kan gjøre dem rustet til andre ting enn barn av høyt utdannede foreldre.

Det er heller ingen som sier noe om at de manglende ordene ikke kan læres etter 36 mnd. Det ville jeg gjerne likt tall på. Det fordi jeg ønsker at barn skal få finne seg selv, være midtpunkt, føles seg som en del av en familie, ikke en organisasjon - når de er ett år. Noen barn har det sikkert bedre i barnehage enn hjemme, men da har de det gjerne også bedre utenfor hjemmet generelt sett og ikke bare mellom 8-16 tenker jeg. Det er for meg et merkelig argument.

Sosialiseringen kommer senere, når de har funnet trygghet i hvem de er, at de er elsket, at de har dannet et bilde av "meg selv". Fått begrep om prosesser som å "bytte" ting for å oppnå glede både for seg selv og andre.

Likevel - alle skal inn i skolesystem. Hva skjer da. Vi har ingen tilpasninger, alle skal lære det samme, med den samme læreplanen. Et vanskelig tema.

Fremdeles er jeg usikker på hva jeg mener i denne saken.
Hva mener dere?

Mvh
Cecilie Dahl

Tilknytningsomsorg

"Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst"
Målsetning
Grunnlaget for Tilknytningsomsorg ligger i en erkjennelse av å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg ble stiftet 01.01.2004 og er partipolitisk nøytralt.
§ 1 FORMÅL

Tilknytningsomsorg skal arbeide for å fremme tilnytningsomsorg.

§ 1.1 Opplæringsvirksomhet

Tilknytningsomsorg skal gjennom sin virksomhet hjelpe foreldre og familier til et sunt familieliv gjennom å:

  • Bidra til å gi alle mennesker adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering når det gjelder positivt foreldreskap
  • Bidra til aktiv deltakelse i forum for tilknytningsomsorg
  • Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer lignende virksomheter
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid av Tilknytningsomsorg

Nytt og Nyttig

 

 

Finn oss på facebook

 

I samarbeid med

dindoula

 Tilknytningspedagogene  

 


Sidene er levert av Vidi AS | Tilknytningsomsorg.no en frivillig organisasjon