tirsdag, 20 november 2012 15:22

Å bære barn - naturlig omsorg

Skrevet av  Tilknytningsomsorg
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Barn er skapt for å bæres.

For mange er det å bære barn, noe som faller seg helt naturlig. I 9 mnd går vi kvinner med det lille barnet i magen, vi kjenner bevegelser og barnet vugges og er omsluttet av trygghet og nærhet hele tiden. Når så barnet kommer til verden, fødes det samtidig med et biologisk behov for å fortsatt ha denne tryggheten og nærheten rundt seg. Og her er det ingen forskjell på babyer om de så fødes i Afrika eller i Norge.

Tilfredstiller viktige behov.

I mange kulturer og samfunn er babybæring normen. Kvinner føder barnet, og det havner så i en slynge på magen eller ryggen hvor de får konstant kontakt videre. Kan ikke moren bære barnet, så er det andre som gjør det.

Å bære barn handler på så mange måter om å tilfredstille viktige behov.

At barnet er en del av mor også etter fødselen, anses som helt naturlig. Å tilfredstille barnets behov for kontakt og nærhet gjør barnet trygt så de videre kan utvikle seg optimalt. Man har jo lenge trodd og ment (og enkelte mener vel fortsatt) at det å bære barn og gi umiddelbar respons på de behovene som er der skaper uselvstendige og utrygge barn. Vi får mammadalter og krevende små sjefer.

Men ut ifra nyere forskning på babyer, så vet vi nå at behovet for kroppskontakt, umiddelbar respons og stimuli er viktig for barnets videre utvikling, helse og trivsel. Ved å tilfredstille babyen behov når behovene er der, vil barnet bli bedre rustet til å videre utvikle egen selvstendighet og trygghet på seg selv og andre.

Hva er så fordelene ved babybæring?

Å bære barn har veldig mange fordeler, ikke minst for barnet, men også for de som bærer.

- Bærebarn er roligere og gråter mindre. De får tilfredstilt sine behov for nærhet og kontakt på en naturlig måte. Barn som gråter mindre er i en mer mottagelig tilstand for læring og observasjon, siden de ikke bruker sin energi på å søke etter nærhet og kontakt. På den måten trives de bedre og utvikler seg mer optimalt.

- Å bære barn skaper en bedre tilknytning mellom forelder og barn. Man utvikler et godt samspill og man lærer letter å kjenne sitt barn fordi man er så nær hverandre og oppfatter signaler bedre.

- Kroppkontakt og vuggende bevegelser virker lindrende på kolikksmerter, uro og nervøsitet hos barnet.

- Bærebarn deltar i hverdagen på en mer naturlig måte. De observerer daglige gjøremål og er mer en naturlig del av det hele, framfor å være for seg selv og få mye oppmerksomhet i perioder. Når barnet sitter på magen eller ryggen, ser de også verden fra et mer naturlig perspektiv, de har oversikt og utsyn og vil på den måten observere og lære mer av hvordan verden henger sammen.

- Å bære barn er praktisk for foreldrene. Du må ikke ha et sovende barn for å få gjort ting i huset. Med babyen på magen eller ryggen, får du unnagjort div gjøremål, samtidig med å tilfredstille barnets behov for kontakt. Man har også hendene fri til andre barn som trenger ens oppmerksomhet og hjelp.

- Bærebarn sover også bedre i et bæresjal/ bæreslynge, da de får tryggheten og vuggingen. Mange opplever at barnet våkner når det legges ned i sengen for eksempel. Ved å bære barnet sover de gjerne lengre og blir derfor mer uthvilt.

- Ammingen fremmes gjerne ved å bære babyen. Den første tiden krever barnet mye, og mange kan amme mens barnet ligger i en slynge. På den måten får barnet hurtig og ofte tilgang til puppen, som igjen stimulerer melkeproduksjonen.

- En bæreslynge eller et bæresjal tar liten plass. Det er praktisk på turer i byen med trange kjøpsentre, av og på trikk og buss og mange mennesker som nærmest sloss om plassen på fortauet. Større barn som etter hvert blir slitne av å gå, kan lett bæres på hofta ved hjelp av en bæreslynge og det gir også god avlastning til den som bærer.

Div bæreanordninger gjør det hele enkelt og greit.

Det finnes flere forskjellige bæreanordninger. Bæresjal, bæreslynge, bæreseler og bæremeiser.

Bæresjal og slynger gir den fordelen at de kan anvendes helt fra fødselen av og inntil barnet er 3-4 år gammelt. Man kan også variere bærestilling alt etter behov og alder på barnet, f.eks ved å bære på magen, ryggen, hofta eller som en ”vugge”. Dette gjør at barnet ikke må være over en viss vekt eller lengde før bæringen anses som forsvarlig, og man trenger heller ikke tenke over at barnet kun skal bæres innen en viss tid.

Et barn som bæres i et bæresjal på magen, sitter tett inntil bærerens kropp og bena er vendt utover og lett oppdragne. På den måten gir det minimal belastning på bekken og rygg, og barnet får også beholde den naturlige krumningen på ryggen. Barnet henger ikke og dingler med bena. For den som bærer gir dette veldig liten belastning på skuldre, nakke og rygg, man bærer mer med hele seg og får god støtte av sjalet.

Det kan kreve litt øvelse å få til knyting og tilpasning av sjal og slynge, men de fleste lærer dette veldig fort.

Bæreseler og bæremeiser er fine med tanke på at de er enkle og ta av/ på og for større barn som gjerne vil veksle mellom å bli båret og være aktiv selv. De gir ikke like god variasjonsmulighet, og de fleste opplever at f.eks bæreseler fort bli for trange og at de sliter på skuldre og rygg til den som bærer.

Det finnes et hav å velge mellom av bæreanordninger, så forhør gjerne med andre erfarne om hvilke typer som falt best i smak ut ifra bruk og behov.

Men vil barnet få utviklet seg normalt, og kommer de ikke alltid til å ville bæres…? Se bort ifra at barn blir bortskjemte o uselvstendige fordi man bærer de mye. Husk at dette handler om å tilfredstille viktige biologiske behov som er der fra fødselen av, og at det ikke handler om at man skaper dårlige vaner hos barnet.

Den første tiden krever barn mye, og de trenger all den nærhet og kontakt de kan få. Etter hvert opplever man at behovene tilfredstilles mer og mer, barnet blir tryggere og mer selvstendig i sitt eget tempo og de er klare for å oppdage verden mer på egenhånd. De fleste opplever at barn rundt 6mnd selv ønsker å komme seg fram, de prøver seg på å krabbe og utforske sin egen kropp og styrke. Det er ikke noe som trengs og trenes på fra de er nyfødte. Bærebarn får også en god og sterk nakke siden de holder hodet oppreist mens de sitter i slyngen eller i sjalet, mot å ligge på ryggen på gulvet.

Så kan man igjen huske på at barn som trives optimalt, også utvikler seg optimalt- og siden bæring av barn tilfredstiller alle behovene for nærhet, kontakt og samhørighet så vil man se at bærebarn faktisk blir trygge og selvstendige og fysisk sterke på en god og naturlig måte.

Div. kilder og henvisninger:

www.fodsel-i-fokus.org/baere%20barn.htm

www.activebabycare.com/tidning/

www.askdrsears.com/html/5/T051100.asp (Babywearing).

www.continuum-concept.org

www.naturbarn.no

www.babyslynga.no

Lavendel

Tilknytningsomsorg

"Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst"
Målsetning
Grunnlaget for Tilknytningsomsorg ligger i en erkjennelse av å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg ble stiftet 01.01.2004 og er partipolitisk nøytralt.
§ 1 FORMÅL

Tilknytningsomsorg skal arbeide for å fremme tilnytningsomsorg.

§ 1.1 Opplæringsvirksomhet

Tilknytningsomsorg skal gjennom sin virksomhet hjelpe foreldre og familier til et sunt familieliv gjennom å:

  • Bidra til å gi alle mennesker adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering når det gjelder positivt foreldreskap
  • Bidra til aktiv deltakelse i forum for tilknytningsomsorg
  • Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer lignende virksomheter
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid av Tilknytningsomsorg

Nytt og Nyttig

 

 

Finn oss på facebook

 

I samarbeid med

dindoula

 Tilknytningspedagogene  

 


Sidene er levert av Vidi AS | Tilknytningsomsorg.no en frivillig organisasjon