Bæring

Her finner du informasjon rundt bæring av ditt barn. Alt fra artikler til tips og råd rundt knyting av bæresjal. Vi ønsker å være en kunnskapsbase for deg som ønsker å ha barnet tett på kroppen men også en inspirasjon for alle som ønsker informasjon om babybæring. 

tirsdag, 20 november 2012 15:22

Barn er skapt for å bæres.

For mange er det å bære barn, noe som faller seg helt naturlig. I 9 mnd går vi kvinner med det lille barnet i magen, vi kjenner bevegelser og barnet vugges og er omsluttet av trygghet og nærhet hele tiden. Når så barnet kommer til verden, fødes det samtidig med et biologisk behov for å fortsatt ha denne tryggheten og nærheten rundt seg. Og her er det ingen forskjell på babyer om de så fødes i Afrika eller i Norge.

torsdag, 21 juni 2012 08:52

Hvorfor bære barnet?

Å bli båret har en positiv effekt på barns fysiske og psykiske utvikling. Barn som bæres er mer fornøyd, gråter mindre og er mer oppmerksomme.

Men hvorfor er det slik?

I dag har man begynt å forstå at mennesket utvikler seg svært sakte, og at spedbarnet fremdeles har mye av følelsene og instinktene som passet for oss når vi levde under andre former enn i dag. En gang i tiden var det livsviktig at barnet var i stadig kontakt med en annen kropp. Barnet skulle beskyttes mor rovdyr og andre farer. Spedbarnet i dag er fremdeles tilpasset et slikt liv, derfor kjenner et spedbarn seg mye tryggere så lenge den er i noens armer, helst foreldrene.

torsdag, 21 juni 2012 08:52

Bæring og gråt

Studier har vist at jo mer en baby blir holdt, jo mindre gråter de og er urolige. I kulturer hvor babybæring er en norm, ser man at spedbarn bare gråter noen minutter daglig, og det er en stor kontrast til det vestlige samfunn hvor det er vanlig og akseptert at spedbarn gråter flere timer daglig.

Tilknytningsomsorg

"Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst"
Målsetning
Grunnlaget for Tilknytningsomsorg ligger i en erkjennelse av å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg ble stiftet 01.01.2004 og er partipolitisk nøytralt.
§ 1 FORMÅL

Tilknytningsomsorg skal arbeide for å fremme tilnytningsomsorg.

§ 1.1 Opplæringsvirksomhet

Tilknytningsomsorg skal gjennom sin virksomhet hjelpe foreldre og familier til et sunt familieliv gjennom å:

  • Bidra til å gi alle mennesker adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering når det gjelder positivt foreldreskap
  • Bidra til aktiv deltakelse i forum for tilknytningsomsorg
  • Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer lignende virksomheter
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid av Tilknytningsomsorg

Nytt og Nyttig

 

 

Finn oss på facebook

 

I samarbeid med

dindoula

 Tilknytningspedagogene  

 


Sidene er levert av Vidi AS | Tilknytningsomsorg.no en frivillig organisasjon