Folder til helsestasjoner

Her kan du laste ned folder for å printe ut og legge på legesenter og helsestasjoner.

Å være foreldre

Hva er tilknytningsomsorg?

Tilknytningsomsorg baserer seg på et menneskesyn som ser alle mennesker som likeverdige, barn som voksne. Alle mennesker er sosiale, tenkende og følende individer som har krav på å bli sett, hørt og forsøkt forstått. 

Nyfødte kommuniserer via gråt og signaler for sult og nærhetsbehov og disse bør man forsøke å fange opp. Barnets selvfølelse og styrking av individet skjer via en selvbekreftelse hvor barnet føler seg hørt, forsøkt forstått og respektert som en likeverdig. En som via kommunikasjon kan endre sin egen situasjon, først via gråt og andre signaler, siden også via språk. For at et barn skal kunne blomstre trenger det en trygg tilknytning til en eller flere omsorgspersoner. Det viktigste er en trygg base og i den første tiden er det en primæromsorgsperson som er denne basen.

Når en slik tilknytning er til stede kan barnet fritt utforske verden, bruke kreftene på vekst og utvikling heller enn på utrygghet. Tilknytningsomorg har som mål å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg nærer og oppfyller barnets behov for tillitsoppbygging, empati og kjærlighet, som skaper et livslangt fundament for sunne, varige relasjoner.

Les mer: Å være foreldre

Forberedelse til fødselen

Tilknytningen til barnet starter allerede under svangerskapet

Aktivt følge med i utviklingen av babyen Mange syns det er deilig å ta en pause i hverdagen, meditere eller bare sette seg ned og ta en rolig stund med babyen i magen

Kjenne etter på kroppen, lytte til signaler og bli bevisst seg selv som gravid

Huske på og ta seg tid til at man tross alt er gravid! Altfor mange skal fortsette som før og ikke la seg ”affisere” av den nye tilstanden man befinner seg i…

Fint å føre en liten dagbok, også veldig koselig å ha når babyen kommer og vokser til- lett å glemme de små tingene!

Tilknytningen forsterkes gjerne når man ikke glemmer å være gravid, men tar hensyn til seg selv og den situasjonen man er i

Tenke litt bevisst gjennom hvordan man ønsker å føde

Les mer: Forberedelse til fødselen

Følelsesmessig respons- oppmerksomhet og ansvar

Det å forstå og reagere på barnets behov, både følelsesmessige og fysiske, er ganske essensielt for tilknytning til barnet

Når en baby gråter, så er det hennes måte å kommunisere på, og barnet forventer respons. Ved å gi respons til babyen med en gang, bygger man tillit til hverandre; babyen vet at den kan si fra hvis det er noe og at mamma eller pappa vil komme og hjelpe.
Å føle seg forstått og bli tatt på alvor er veldig viktig for selvfølelsen og det å bli trygg på de som er rundt en.
Man kan aldri skjemme bort et barn ved å gi respons når det gråter eller sier ifra om noe! Får barnet til å føle seg viktig.
Å ta opp et gråtende barn handler ikke om å gi barnet noen belønning, men å gi respons til et lite menneske som med sin beste evne prøver å kommunisere sine behov.
Noen babyer er veldig klare på sine behov, mens andre babyer er mer ”diffuse”.
Etter hvert vil man lære seg å kjenne sitt barn og de behovene som er, og husk at følelsesmessige behov er vel så viktige som fysiske!

Les mer: Følelsesmessig respons- oppmerksomhet og ansvar

8 Idealer

 

8 Idealer for et positivt familiemiljø

Tilknytningsomsorg er ingen oppskrift på hvordan man skal være foreldre men har en del idealer og tips til hvordan foreldre skal få mest mulit ut av fødsel og spedbarnstid samt det å leve med barn.

Passer idealene for alle?

Mye av det å være foreldre er å bruke sin magefølelse. Vi forsøker å gi trygghet til å gjøre nettopp dette.

Les mer: 8 Idealer

Flere artikler …

  1. 20 ting å si
  2. Amming

Nytt og Nyttig

 

 

Finn oss på facebook

 

I samarbeid med

dindoula

 Tilknytningspedagogene  

 


Sidene er levert av Vidi AS | Tilknytningsomsorg.no en frivillig organisasjon