Å være foreldre

Hva er tilknytningsomsorg?

Tilknytningsomsorg baserer seg på et menneskesyn som ser alle mennesker som likeverdige, barn som voksne. Alle mennesker er sosiale, tenkende og følende individer som har krav på å bli sett, hørt og forsøkt forstått. 

Nyfødte kommuniserer via gråt og signaler for sult og nærhetsbehov og disse bør man forsøke å fange opp. Barnets selvfølelse og styrking av individet skjer via en selvbekreftelse hvor barnet føler seg hørt, forsøkt forstått og respektert som en likeverdig. En som via kommunikasjon kan endre sin egen situasjon, først via gråt og andre signaler, siden også via språk. For at et barn skal kunne blomstre trenger det en trygg tilknytning til en eller flere omsorgspersoner. Det viktigste er en trygg base og i den første tiden er det en primæromsorgsperson som er denne basen.

Når en slik tilknytning er til stede kan barnet fritt utforske verden, bruke kreftene på vekst og utvikling heller enn på utrygghet. Tilknytningsomorg har som mål å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg nærer og oppfyller barnets behov for tillitsoppbygging, empati og kjærlighet, som skaper et livslangt fundament for sunne, varige relasjoner.

 

Hva er Tilknytningsomsorg og hvorfor er det så viktig å fremme?

Det at barn og voksne er likeverdige betyr likevel ikke det samme som at voksne ikke skal være rollemodeller og veiledere for barn. Tilknytningsomsorg er ikke det samme som fri barneoppdragelse. Alle familier er ulike og det er også barn og sammensetningen av familier. Metoder og hjelpemidler kan være en pekepinn og en fin måte å gjenfinne balanse på hvis man føler seg litt kjørt inn i et blindspor slik det gjerne ofte er lett for med litt større barn. Det er da veldig fint å kunne finne tilbake til noen grunntanker om hva som gir best harmoni og hvordan man får den responsen man ønsker både fra voksne og barn.

Det finnes mye forskning rundt tilknytning og tilknytningsproblematikk. Dette er noe vi tar hensyn til og vi bruker relevant kunnskap til endringsprosesser i forhold til hvordan vi ser på og forholder oss til barn. Barn er egne individer, de skal vokse og trives, ikke formes og modelleres i vårt bilde. Når et barn har høy trivsel kommer også læring lettere til barnet. Da kan barnet modnes i sin egen takt og man finner lettere en balanse mellom læring og det å finne seg selv.


Tilknytningsomsorg er ikke noe nytt fenomen, men det er mer definert de siste årene og tilknytningsomsorg er et relativt nytt begrep i Norge.  Mange som føler lettelse og ren glede når de endelig finner likesinnede som praktisere mye av det samme de gjør, uten at man nødvendigvis har lest seg til det- men bare har gjort det som hele tiden har falt seg naturlig!
Men at dette allikevel har føltes annerledes i fht mange andre og hvordan man kanskje blir møtt via helsestasjonen, andre i familien, venner osv
Mange nettsteder som omhandler tilknytningsomsorg og hva det står for, man kan finne variasjoner, men en ting er uansett samlende for dem alle:
TILKNYTNING til barnet, skape nære bånd, lytte til barnet og stole på seg selv som forelder.

Enhver familie må finne ut av hva som fungerer best for sitt barn og seg selv. 

Å bære barn forsterker for eksempel nærheten til barnet og man vil lettere fange opp signaler som sult, og derfor kan det bli enklere å amme barnet og skape en god start der. Samsoving gjør det igjen lettere å nattamme og man får også mye trygghet og nærhet om natten. Å bære barnet og samsove er også for mange fedre en god måte å skape tilknytning på, side mange fedre gjerne er borte noen timer om dagen og heller ikke får den spesielle kontakten som ammende mødre får.

Man finner mange gode opplevelser på veien til en bedre tilknytning til barnet, samt det å stole på seg selv og bli bedre kjent med barnet sitt og sin egen rolle som forelder.

Et barn med trygg tilknytning blir en tryggere tenåring og en trygg voksen. Gi barnet ditt den beste starten i livet!

Tilknytningsomsorg

"Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst"
Målsetning
Grunnlaget for Tilknytningsomsorg ligger i en erkjennelse av å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg ble stiftet 01.01.2004 og er partipolitisk nøytralt.
§ 1 FORMÅL

Tilknytningsomsorg skal arbeide for å fremme tilnytningsomsorg.

§ 1.1 Opplæringsvirksomhet

Tilknytningsomsorg skal gjennom sin virksomhet hjelpe foreldre og familier til et sunt familieliv gjennom å:

  • Bidra til å gi alle mennesker adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering når det gjelder positivt foreldreskap
  • Bidra til aktiv deltakelse i forum for tilknytningsomsorg
  • Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer lignende virksomheter
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid av Tilknytningsomsorg

Nytt og Nyttig

 

 

Finn oss på facebook

 

I samarbeid med

dindoula

 Tilknytningspedagogene  

 


Sidene er levert av Vidi AS | Tilknytningsomsorg.no en frivillig organisasjon