8 Idealer

 

8 Idealer for et positivt familiemiljø

Tilknytningsomsorg er ingen oppskrift på hvordan man skal være foreldre men har en del idealer og tips til hvordan foreldre skal få mest mulit ut av fødsel og spedbarnstid samt det å leve med barn.

Passer idealene for alle?

Mye av det å være foreldre er å bruke sin magefølelse. Vi forsøker å gi trygghet til å gjøre nettopp dette.

 
1. Forberedelse til fødsel

Å forberede seg mentalt og fysisk på fødsel og spedbarnstid. Du kan ta informerte avgjørelser om hvilken type fødsel du ønsker, og på den måten selv gjøre fødselen til en positiv erfaring for deg og barnet.

2. Følelsesmessig respons (emotional responsivness)

Forståelse og sensitiv respons til babyens emosjonelle behov er hjørnestenen i Attachment Parenting. Husk at gråt er babyens måte å fortelle at barnet er utilpass på. Å skape et sterkt bånd og en sterk tilknytning til babyen din har flere sider enn bare å sørge for barnets fysiske behov. Å tilbringe tid med babyen er essensielt.

3. Amming av babyen

Amming møter barnets behov for optimal næring og fysisk kontakt. Amming har mange fordeler både for barnet, mor og samfunnet, og er den mest naturlige måten å møte mange av barnets behov på.
Selv om amming er det ideelle, kan også foreldre som flaskemater gjøre dette på en nær og god måte. Vi oppmuntrer foreldre som flaskemater til å gjøre det hele mest mulig likt amming. Med andre ord: Hold babyen/barnet mens h*n mates. Snakk med barnet mens det mates Vi oppmuntrer foreldre som flaskemater til å gjøre det hele mest mulig likt amming. Med andre ord: Hold babyen/barnet mens h*n mates. Snakk med barnet mens det mates. Unngå å plassere flasken slik at den ikke trenger å holdes av deg, for barnet vil ha stor nytteog glede av din berøring og nærhet under matingen.

4. Babybæring

Å bære barnet, ved bruk av hender eller myke slynger/ sjal/seler møter babyens behov for kroppskontakt, sikkerhet, stimulering og bevegelse Alle disse tingene stimulerer til optimal utvikling av hjernen. Babyer som blir båret tett inntill kroppen gråter også mindre.

5. Samsoving og trygge sovesituasjoner 

Det er viktig å også gi respons til babyens/barnets nattlige behov. API anbefaler at barnet sover nært foreldrene, på en trygg måte. I mange kulturer er det ansett som både normalt og forventet at barnet sover med foreldrene. Forskning har vist at noen av fordelene med samsoving er bedre søvnkvalitet for mor og redusert fare for SIDS (krybbedød) for barnet. Sikker samsoving inkluderer en fast madrass og foreldre som ikke er påvirket av alkohol, medikamenter og som ikke røyker nær barnet. Hvis foreldrene er ukomfortable med samsoving, så husk at det er nærheten og responsen også om natta som er viktig. (Dette kan man også gjennomføre med barnet i en seng tett inntill foreldresengen.)

6. Unngå hyppig og langvarig adskillelse fra babyen

Babyer har et intenst behov for det fysiske nærværet av en kjærlig, oppmerksom forelder. Gjennom daglig omsorg og kjærlig tilstedeværelse dannes en sterk og varm tilknytning mellom foreldre og barn. Hyppig og/eller langvarig adskillelse kan virke inn negativt i denne tilnytningsprossesen.

7. Positiv oppdragelse 

Grenser er nødvendig når barnet vokser opp. Positive, ikkevoldelige (hverken fysisk eller psykisk) metoder når det gjelder grenser og rettleding oppmuntrer til utvikling av selvkontroll og empati. Å oppdra er å lære bort. Positiv oppdragelse begynner med erkjennelsen av at det langsiktige målet er å lære barnet å selv ta gode og riktige avgjørelser når barnet vokser opp. Barn lærer av gode rollemodeller og gode eksempler. Bli den personen du ønsker at ditt barn skal bli.

8. Oppretthold balansen i familien 

Balanse er nøkkelen for å unngå "foreldrekollaps" og kan oppnås ved å ta vare på seg selv gjennom trening, meditasjon og et sunt kosthold. En babys behov er intense, men man kan finne en balanse der man tar vare på både barnets behov og familiens behov.

Bearbeiding og oversettelse til norsk av Line Tamara Waagbø

Tilknytningsomsorg

"Tilknytningsomsorg er en frivillig organsisasjon som arbeider for positivt foreldreskap og trygg oppvekst"
Målsetning
Grunnlaget for Tilknytningsomsorg ligger i en erkjennelse av å fremme samspill mellom foreldre og barn som skaper sterke, sunne følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn. Tilknytningsomsorg ble stiftet 01.01.2004 og er partipolitisk nøytralt.
§ 1 FORMÅL

Tilknytningsomsorg skal arbeide for å fremme tilnytningsomsorg.

§ 1.1 Opplæringsvirksomhet

Tilknytningsomsorg skal gjennom sin virksomhet hjelpe foreldre og familier til et sunt familieliv gjennom å:

  • Bidra til å gi alle mennesker adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering når det gjelder positivt foreldreskap
  • Bidra til aktiv deltakelse i forum for tilknytningsomsorg
  • Samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og kommunale myndigheter som forvalter og organiserer lignende virksomheter
  • Tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid av Tilknytningsomsorg

Nytt og Nyttig

 

 

Finn oss på facebook

 

I samarbeid med

dindoula

 Tilknytningspedagogene  

 


Sidene er levert av Vidi AS | Tilknytningsomsorg.no en frivillig organisasjon